Climatització

  • Subministrament i instal·lació d'aire condicionat segons normativa (RITE) vigent
  • Instal·lacions per conductes
  • Instal·lacions Split de paret
  • Instal·lacions Split Sostre
  • Instal·lacions refrigeradores d'aigua