Fontaneria

  • Instal·lacions, reparacions i modifiació segons normativa vigent
  • Instal·lacions d'aigua freda i calenta
  • Reg
  • Instal·lacions d'interiors i exteriors
  • Tractaments d'aigua
  • Instal·lació i reparació de bombes i grups de pressió