GAS Categoria B

  • Instal·lacions, modificacions i reparacions segons normativa vigent
  • Gas Natural
  • Gas Propà
  • Obra nova
  • Subministrament i instal·lacions de calderes
  • Substitució i corresponent legalització de calderes i escalfadors