Electricitat

  • Instal·lacions, reparacions, modificacions i manteniment segons normativa (REBT) vigent en instal·lacions domèstiques i industrials
  • Obra nova
  • Provisionals
  • Il·luminació d'interiors i exteriors
  • Categoria especialista en risc d'incendi i explosió